Page 14 - CSR 2016 - 2017
P. 14

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

      Η Εταιρική Διακυβέρνηση στην INTERLIFE
      Δομή και Λειτουργία        Η Εταιρική Διακυβέρνηση αφορά τη δομή και τη λειτουργία της Εταιρίας, τον
                       τρόπο που διοικείται και ελέγχεται προκειμένου να διασφαλιστούν το όραμα,
                       η αποστολή, η στρατηγική και οι επιχειρηματικοί της στόχοι καθώς και τα
                       συμφέροντα των μετόχων της και όλων των ενδιαφερομένων μερών.

                       Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτυπώνονται στον Εσωτερικό
                       Κανονισμό Λειτουργίας, στον Κώδικα Δεοντολογίας και στις Πολιτικές της
                       Εταιρίας που ρυθμίζουν τις επιμέρους λειτουργίες της. Η Εταιρία έχει ορίσει
                       ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο και έχει συστήσει
                       Επιτροπές που διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της. Το Διοικητικό
                       Συμβούλιο βάσει αναφορών και ενημερώσεων που δέχεται από κάθε
                       Επιτροπή, Διεύθυνση, Τμήμα, Μονάδα και αρμόδιο στέλεχος της Εταιρίας,
                       λαμβάνει τις αποφάσεις και προβαίνει σε κάθε ενέργεια.


                       Οι Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης περιλαμβάνουν μια δομή μέσω της
                       οποίας προσεγγίζονται και ορίζονται οι διάφοροι στόχοι, προσδιορίζοντας
                       παράλληλα και τα μέσα επίτευξης των στόχων αυτών, επιχειρηματικά και όχι
                       μόνο.
      14 INTERLIFE Ασφαλιστική
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19